Izotopové složení chlupů prokázalo, že v potravě slonů stoupá podíl větví z keřů a stromů.