Časový průběh exprese genů během 24-, 12- a 8 hodinové periody. Světlá žlutá barva reprezentuje vysokou genovou expresi (dvakrát vyšší, než jsou hodnoty mediánu). Jasná modř představuje nízkou expresi (pod 50%). Maximální exprese u genů podléhajících 24 hodinovému cyklu vykazuje téměř rovnoměrné rozložení během dne. Největší genové exprese u kratších rytmů se vztahují k určitým specifickým časům každého dne. (Kredit: Michael Hughes, PhD, University of Pennsylvania School of Medicine)