Detailní analýza odhalila cirkadiální a sub-cirkadiální rytmy. Periody rytmických pochodů spojených s přepisem „probuzených“ genů, dokládá histogram. Shluky aktivních genů mají různé periodicity: 24 hodinovou (>20 a <30 hod), 12 hodinovou (>10 a <14 hod) a 8 hodinovou (>7 a <9 hod). (Kredit: Michael Hughes, PhD, University of Pennsylvania School of Medicine)