Za normálních okolností se myši většinou krmí během noci. Maximum příjmu krmiva mají při rozednění. Jeden z genů při krmení adlibitum, které takovou normální situaci má imitovat, vykazuje gen dva vrcholy své aktivity během 48 hodinového cyklu (červeně). Poté, co vědci zavedli myším omezené krmení (myši se dostaly k potravě jen po dobu 8 hodin a to v době, ve které normálně potravu nepřijímají), se aktivita sledovaného genu změnila. Místo toho, aby se „zapínal“ dvakrát za den, začal být aktivní pouze jednou za den. (Kredit: Michael Hughes, PhD, University of Pennsylvania School of Medicine)