Obrázek z úvodní web-stránky laboratoře Sarah Tishkoffové je zajímavým přehledem rozmanitosti vývojově nejstarší a geneticky nejvariabilnější lidské řasy.