Svítící játra. Myší játra obsahují infračerveně fluoreskující protein (IFP). Jeho svit je na tomto obrázku znázorněno v nepravých barvách. Snímaná data lze zpracovat do trojrozměrného zobrazení sledovaného orgánu a prohlížet si ho z různých úhlů pohledu (viz monitor vpravo). Kredit: Todd Aguilera and Xiaokun Shu/U.C.S.D.