Jeden príklad z mnohých. Sendvič ktorého opečený povrch pripomína obraz ľudskej tváre. Interpretácia, že ide o zobrazenie zjavenia sa Panny Márie povýšil sendvič takmer medzi relikvie.