ieme, že žiadne šťastie neprinášajú, ale nechceme sa vzdať viery, že áno.