Mesačné priemery čísla slnečných škvŕn odhaľujú cykly slnečnej aktivity s priemernou periodicitou 11 rokov.