Zložky geomagnetického poľa. Jedna z možností, ako merať magnetické pole Zeme je určiť jeho intenzitu v ortogonálnej sústave súradníc – v osi X smerom k magnetickému pólu, v kolmej na východ smerujúcej zložke Y a v osi Z, smerujúcej do Zeme. Geomagnetická búrka spôsobí na severnej pologuli najväčšiu zmenu v osi Z, preto sú dlhé vodiče vedené v smere poludníkov indukciou ohrozené viac, ako v smere rovnobežiek.