Ako sa na v meraniach geomagnetického poľa prejaví geomagnetická búrka? Grafy zo zdrojov medzinárodnej siete Intermagnet sú záznamom z Geomagnetického observatória GFÚ SAV v Hurbanove z obdobia október – začiatok novembra 2003. Na zázname je vidieť, ako s magnetickým poľom „zacvičila“ silná slnečná erupcia z 28. 10. 2003, ktorá sa prejavila o deň neskôr. Aj v strednej Európe sme videli polárnu žiaru. Napriek tomu zmena na horizontálnej, k severu smerujúcej zložke (X) nepresiahla 150 nT. Zmeny na ostatných zložkách poľa sú podstatne slabšie. Horný riadok predstavuje indexy porušenosti geomagnetického poľa.