V blízké době se můžeme těšit na doplnění Mendělejevovy tabulky o další prvky (zdroj Reuters).