Některé supertěžké prvky byly poprvé nalezeny v produktech výbuchu jaderných bomb (zdroj MILNET.COM)