Stopovací křemíkový detektor sestavy pro určení doby letu zařízení SHIP v GSI Darmstadt (zdroj GSI Darmstadt).