Tyto myši jsou geneticky stejné. Mají shodnou stavbu DNA (posloupnost stavebních prvků – nukleotidů), je u nich zcela totožná. Přesto se liší barvou a náchylností k onemocněním. Tento stav byl u nich vyvolán výživou, ta u nich navodila metylaci genů změnila jejich funkci. Vlastnost se předává na potomstvo.