Příklad změny barvy mikrokuliček když na ně působí vertikální pole, které natočí lineárně uspořádané řetízky magnetických částic do kolmého směru (první obrázek) a když působí pole horizontální (možná stačí přirozené geomagnetické). Kredit Yin lab, UC Riverside