Snímky z mikroskopu: magnetochromatické mikrokuličky s různými difrakčními barvami, jenž se v procesu výroby dolaďují vnějším magnetickým polem. Kredit Yin lab, UC Riverside