Ilustrační foto pracovníků japonské hygienické služby, kteří rozprašují nehašené vápno na plastikovou fólii, která se stala úložištěm vybité drůbeže z lokality, ve které se virus vyskytl. Úložiště je zhruba 300 km severně od Tokya. (Foto AFP)