LHC, největší urychlovač nebo největší propadák? Kredit CERN.