Nahoře běžný Golgi, dole jeho umělý následovník. Kredit American Chemical Society.