Zvlášt povedený Golgi. Kredit: Electron Microscope Lab, UC Berkeley.