Jiný druh parazita, jenž manipuluje svou obětí: Tyto dva mravenci nejsou různí, jak se donedávna myslelo. Jde o jedince jednoho druhu Cephalotes atratus, jež žije v tropických pralesích Střední a Jižní Ameriky. Zdravý jedinec je celý černý, jedinec se zvětšeným červeným zadečkem je napadne parazitickou hlísticí. Ta způsobuje, že se mravenec podobá na bobuli plodů, které chutnají semenožravým ptákům. Ovlivňuje však i jeho i chování tak, že se navzdory svým zvyklostem snaží dostat ptákům na oči a být sezobnut. Hlístice pro svůj životní cyklus a rozšíření potřebuje oba hostitele. Kredit: Steve Yanoviak/University of Arkansas