Graf maximálnej intenzity magnetického poľa nameranej v slnečných škvrnách počas obdobia 1992 až február 2009. Červená čiara je lineárnou regresiou hodnôt a znázorňuje výrazný klesajúci trend. Z grafu nič katastrofálne nevyplýva, principiálne môže ísť o charakteristický trend v období solárneho minima. Kredit: W. Livingston a M. Penn