Voyger 2 stihl během průletu objevit i 6 nových měsíců Neptunu.