Příklady prostorových struktur kináz s navázanými molekulami inhibitorů Kredit: stránka SMART