Triceratops v plném cvalu. I přes hmotnost v řádu mnoha tun byl tento velký ceratopsid nejspíše schopen vyvinout značnou rychlost. V takovém případě mu raději uhnul z cesty i samotný "král" dravých dinosaurů, Tyrannosaurus rex. Ilustrace Luise V. Reye, převzato z jeho webu