Soucit některých mužů s těhotnými ženami nezná hranic. Také mají někdy problém se zachováním rovnováhy.