Jak dobře víme z četných argentinských a indických lokalit, sauropodní titanosauři hnízdili často ve velkých koloniích. Na ilustraci Luise V. Reye brání dospělí saltasauři svá hnízda před hladovým teropodním dinosaurem. Převzato z webu autora (http://www.luisrey.ndtilda.co.uk/html/hatch.htm).