Heliosféra, tedy oblast působení magnetického pole Slunce deformuje siločáry vnějšího lokálního galaktického magnetického pole. V oblasti největší deformace se zahušťují, intenzita pole roste a to stlačuje heliosféru právě v pásu, kde byla naměřena zvýšená hustota neutrálních atomů.