Obr. 2 Ptolemaiov geocentrický model s epicyklami (červené). V skutočnosti mal ešte epicykly na epicykloch.