Přibližná podoba českých iguanodontidů, žijících na území dnešních Středních Čech asi před 94 miliony let. Pravděpodobně šlo o stádní zvířata, živící se nízko rostoucí vegetací na pobřeží mělkého šelfového moře. Ilustrace Raúla Martína, převzato z http://www.search4dinosaurs.com