Gen MAOA je na chromozómu X. Podle něj se nám tvoří enzym monoamin oxidáza, která rozkládá přenašeče nervových vzruchů (dopamin, norepinephrin a serotonin). Špatná funkce genu způsobuje, že enzym nestíhá aktivní aminy v mozku likvidovat, člověk se stává přehnaně podrážděný a může i na slabé podněty reagovat nepřiměřenou agresivitou.