Obr. 2: Topánka je typická klasická analógia na zmenu parity pri zrkadlení. Ak by sme pravým topánkam pridelili paritu + 1 a ľavým – 1, tak pri zrkadlení by sa hodnota parity menila presne na opačnú, lebo obraz pravej topánky v zrkadle je topánka ľavá a naopak.