Obr. 3 Schéma Wuovej pokusu. Elektróny vylietavajú pri rozpade jadier Co na jadrá Ni v smere spinu jadier. V zrkadle je spin jadier otočený, takže elektróny vylietavajú proti smeru spinu, presne opačne, než je to v normálnom svete.