Obr. 4 Chaotické usporiadanie magnetických domén v NdFeB materiále pred prechodom do feromagnetického stavu.