Planktonní dírkonožci na hranici křída/třetihory. Kredit: Princeton University.