Řídící místnost urychlovače v době opětného spuštění (zdroj CERN)