Je možno vidět i obrázky z experimentů (zdroj CERN).