Příklad srážky dvou protonů s energií 450 GeV zaznamenaný experimentem ALICE (zdroj CERN).