Elektronový spektrometr v ruském Troicku (zdroj Troick).