Konečná fáze přepravy vakuové komory hlavního spektrometru experimentu KATRIN (zdroj KATRIN)