Úprava a instalace vakuové komory hlavní části spektrometru KATRIN pokračuje (zdroj KATRIN).