V roce 2001 se většina vědců domnívala, že náhlý příchod doby ledové v následujících desetiletích ani staletích nehrozí. Nyní už názory tak jednotné nejsou a celá řada pracovišť dokazuje, že objem sladké vody vtékající do Severního ledového oceánu narušuje hydrologický cyklus a že hrozba zastavení nebo podstatného zpomalení termocirkulace v Severním Atlantiku existuje.