Molekula BDNF. Záměrně způsobený nedostatek tohoto růstového faktoru způsobuje u pokusných zvířat ke ztrátu koordinace pohybů, poruchu rovnováhy, sluchu, chuti a dýchání. BDNF je látkou, která je u lidí dávána do souvislosti s mozkovými poruchami - schizofrenií, Alzheimerem, Huntingtonovou chorobou,... (Kredit: Humbert-F. Saudou/Institut Curie)