Schematické znázornění materiálu vyvrženého ze supernovy 2009bi.V centrální části (bílá) je hodně radioaktivní ho niklu, který se rozpadá na kobalt, přičemž emituje gama paprsky a pozitrony. Ty excituji atomy ve vrchnějších vrstvách (žlutá textura), které obsahují hodně těžkých prvků, jako je železo. Vnější vrstvy (tmavé) se skládají z lehkých prvků, jako jsou kyslík a uhlík a kde se musí nacházet všechno helium. Tato tmavá oblast nepřispívá k složce viditelného spektra. Kredit: Berkeley Lab