Obr.1 Desková tektonika hraje při vzniku života důležitou roli.