Ve změti lidských a zvířecích kostí se našla i tato nádoba. Stejný ozdobný vzor je charakteristický pro osadu sto kilometrů severněji. (Kredit: Pascal Disdier, CNRS, Universite Marc Block Strasbourg 2)