Už před více než 100 tisíci roků se živili pravěcí lidé v jeskyních dnešního Mozambiku pokrmy z obilí, konkrétně z čiroku.