V atmosféře rozlišujeme několik vrstev. Na jejich hranicích se mění charakter teplotní křivky. Kredit: Physics Department/University of Wuppertal