Sonda TIMED měří z oběžné dráhy kolem Země pohyb a teplotu horních vrstev atmosféry (termosféry). Kredit: Johns Hopkins University/Applied Physics Lab